από τον Δημήτρη Μπεκιάρη

Έρευνα ΒΟΜΒΑ: Κερδοφόρο το 71,3% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα - Ποιες είναι

Επιχείρηση

Επιχείρηση

Πανελλαδική έρευνα των NEW TIMES σε 1.100 εκ των σημαντικότερων βιομηχανικών και παραγωγικών επιχειρήσεων της χώρας
Τετάρτη, 17 Ιανουάριος 2018

Αυξημένα κατά 35% εμφανίζονται τα καθαρά κέρδη 1.100 μεγάλων βιομηχανικών και παραγωγικών επιχειρήσεων της χώρας κατά την τελευταία τους δημοσιευμένη χρήση (2016). Η αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη αν στα αποτελέσματα συμπεριληφθούν και αυτά των Ελληνικών Πετρελαίων και της ΔΕΗ που επηρεάζουν αισθητά την συνολική εικόνα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της πανελλαδικής έρευνας που διενεργούν οι NEW TIMES (και στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα ΕΛΠΕ και Η ΔΕΗ), 1.100 μεγάλες βιομηχανικές και παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας:

• αύξησαν τα μικτά τους κέρδη από 6,5 δισ. ευρώ το 2015 σε 10 δισ. ευρώ το 2016 εμφανίζοντας βελτίωση 53,2%. Αντιστοίχως, 

• πραγματοποίησαν συνολικό κύκλο εργασιών 40,38 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016,

• αύξησαν τα συνολικά καθαρά τους κέρδη από 750 εκατομμύρια ευρώ το 2015 σε 1,8 δις. ευρώ το 2016 παρουσιάζοντας βελτίωση 142%.

• Η χρηματο-πιστωτική εικόνα των εν λόγω επιχειρήσεων εμφανίζεται βελτιούμενη καθότι ενώ τα συνολικά ίδια κεφάλαια των εν λόγω επιχειρήσεων μειώνονται κατά 3% οι συνολικές τους υποχρεώσεις μειώνονται με υψηλότερο ρυθμό (7,7%).  

Ας σημειωθεί ότι η εν λόγω έρευνα ευρίσκεται σε εξείλξη καθώς συνεχίζεται η δημοσίευση των ισολογισμών των επιχειρήσεων. Οι παραπάνω επιδόσεις αφορούν το σύνολο των 1.100 επιχειρήσεων του δείγματος της έρευνας.  Έτσι σε αυτές συμπεριλαμβάνονται τόσο οι κερδοφόρες όσο και οι ζημιογόνες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό από αυτή την άποψη είναι το γεγονός ότι από τις 1.100 επιχειρήσεις, το 71,3% αντιστοιχεί σε κερδοφόρες εταιρείες και το 28,7% σε ζημιογόνες. Η αντίστοιχη έρευνα της προηγούμενης χρήσης δείχνει αύξηση του ποσοστού των κερδοφόρων επιχειρήσεων. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι   οι παραπάνω επιδόσεις αφορούν το επιχειρηματικό κομμάτι που παρέμεινε στη σκηνή. Διότι την περίοδο αυτή στην επιχειρηματική κοινότητα της χώρας κατεγράφησαν σημαντικές απώλειες, ακολουθώντας τον βασικό νόμο της τρέχουσας οικονομίας που αναπτύσεται μέσα από την καταστροφή υπεραξιών που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν κι έγινε: αυτοί που έμειναν ζωντανοί στον επιχειρηματικό στίβο ακολούθησαν – κατά μέσο όρο - ανοδική πορεία. 

Συγκεκριμένα,  περίπου 790 επιχειρήσεις του συνολικού δείγματος βρέθηκαν στη «φωτεινή πλευρά του φεγγαριού» παρουσιάζοντας κέρδη. Ειδικότερα, οι εν λόγω εταιρείες διαχειρίστηκαν συνολικό τζίρο 35 δισεκατομμυρίων ευρώ  για να εμφανίσουν μικτά κέρδη 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι κερδοφόρες επιχειρήσεις του δείγματος της έρευνας των New Times αύξησαν τα συνολικά καθαρά τους κέρδη κατά 82,4% για να φτάσουν τα 2,4 δισ. ευρώ.  Οι κερδοφόρες επιχειρήσεις αύξησαν κατά 1% τα συνολικά ίδια κεφάλαιά τους ενώ μείωσαν τις συνολικές τους υποχρεώσεις κατά 8,7%.

Οι πλέον κερδοφόρες επιχειρήσεις

Στις πρώτες θέσεις της κερδοφορίας βρέθηκαν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις Ελληνικά Πετρέλαια, Motor Oil Hellas, ΔΕΗ, Καρέλια Καπνοβιομηχανία, BIC Βιολέξ,  Παυλίδης Μάρμαρα Γρανίτες, Μεταλλοβιομηχανία Ρόκα, ΜΕΤΚΑ,  FHL  Κυριακίδης Παπαστράτος, Ελβάλ, Τιτάν, Αλουμίνιον ΑΕ (απορροφήθηκε από όμιλο Μυτιληναίου), Πλαστικά Κρήτης, Demo  και Σαράντης. Ακολουθούν Agroinvest, ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ΒΙΚΟΣ, Σωληνουργεία Κορίνθου, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Φαρματέν  και Σελόντα ιχθυοκαλλειέργειες.  

Συγκεκριμένα,

* Ελληνικά Πετρέλαια. Ο Όµιλος των Ελληνικών Πετρελαίων βρέθηκε στην πρώτη θέση της κατάταξης µε βάση τις υψηλότερες πωλήσεις για το 2016, ως αποτέλεσµα των εξαιρετικών οικονοµικών επιδόσεων που πέτυχε στη χρήση. Ο Όµιλος των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) εµφάνισε ρεκόρ κερδών, παραγωγής (η υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του οµίλου) και εξαγωγών, απόρροια της επιτυχούς αναδιάρθρωσης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεών του, της ανάπτυξης της εγχώριας και της διεθνούς εµπορίας και της αποτελεσµατικής εκµετάλλευσης της παραγωγικής δυναµικότητας που πέτυχε µέσα στο έτος. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τη διετία 2015-2016 τα ΕΛΠΕ πέτυχαν αύξηση των εξαγωγών κατά 31,5% έναντι του 2014, σηµειώνοντας το 2016 ρεκόρ εξαγωγών, οι οποίες έφτασαν στο 56% των συνολικών πωλήσεων του οµίλου. Η πορεία αυτή αναµένεται να συνεχιστεί και το 2017, καθώς εκτιµάται ότι για τρίτη συνεχή χρονιά τα συγκρίσιµα κέρδη EBITDA (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) θα κινηθούν σε ιστορικό υψηλό.

Σήµερα τα ΕΛΠΕ αποτελούν έναν από τους κορυφαίους οµίλους στον τοµέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, µε δραστηριότητες σε έξι χώρες. Την περίοδο αυτή υλοποιεί έναν µεσο-µακροπρόθεσµο σχεδιασµό προσανατολισµένο στον ενεργειακό και ψηφιακό µετασχηµατισµό και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, µέσω και της αποτελεσµατικής υλοποίησης του προγράµµατος Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων.

* Motor Oil. Αντίστοιχα, η Motor Oil Ελλάς ολοκλήρωσε µια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από υψηλή κερδοφορία, ισχυρές ελεύθερες ταµειακές ροές, µείωση του δανεισµού σε ιστορικό χαµηλό και µια εντυπωσιακή βελτίωση του δείκτη κερδών EBITDA/δανεισµού, συνδυάζοντας όλα αυτά µε ρεκόρ παραγωγής.

Η στρατηγική της Motor Oil Ελλάς τη χρήση 2016 επικεντρώθηκε στην επίτευξη υψηλού βαθµού απασχόλησης του διυλιστηρίου, στην κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο διάθεση της παραγωγής προϊόντων στις τρεις κύριες αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται (εσωτερική, εξαγωγές, ναυτιλία) και στη δηµιουργία θετικών ταµειακών ροών. Η εταιρεία αντιµετώπισε µία επιπλέον πρόκληση, καθ’ όσον εντός του 2016 πραγµατοποιήθηκε το πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης των µονάδων του διυλιστηρίου της, η παραγωγή του οποίου ανήλθε στους 11,5 εκατ. µετρικούς τόνους, έναντι 11,8 εκατ. µετρικών τόνων τη χρήση 2015. Η λίγο χαµηλότερη παραγωγή του διυλιστηρίου οφείλεται στην προγραµµατισµένη περιοδική συντήρηση των µονάδων του. Παράλληλα, πέτυχε αύξηση του όγκου των συνολικών πωλήσεων για όγδοη συνεχόµενη χρονιά, αξιοποιώντας τον εξαγωγικό της προσανατολισµό. Ο όγκος πωλήσεων εξωτερικού το 2016 διαµορφώθηκε στο 77,85% του συνολικού όγκου πωλήσεων της εταιρείας, έναντι 76,07% το 2015.

* ΔΕΗ. Κατά το 2016 ξεκίνησε η επίπονη και µακρά, κατά τα φαινόµενα, διαδικασία αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, η οποία καλείται να µάθει να ζει µε λιγότερα έσοδα, µικρότερη επιρροή στην αγορά και µε ενισχυµένο ανταγωνισµό από ιδιώτες παίκτες σε όλα τα επίπεδα της αγοράς, ακόµα και σε τοµείς, όπως ο λιγνίτης, που αποτελούσαν προνοµιακά-µονοπωλιακά πεδία.

Ενδεικτική είναι η μείωση των πωλήσεων που ξεκίνησε πέρυσι στις πωλήσεις της εταιρείας, που είδε τον κύκλο εργασιών να µειώνεται κατά 500 εκατ. ευρώ, από τα 5,7 δισ. στα 5,2 δισ. ευρώ. Στην ίδια χρήση, η εταιρεία απώλεσε µερίδιο στην αγορά 4,5%, που είχε ως αποτέλεσµα µείωση των πωλήσεων ενέργειας κατά 5,8%. Ωστόσο, εκτός από τις απώλειες στη λιανική, οι µειωµένες πωλήσεις της χρήσης του 2016 αποτυπώνουν και τον περιορισµό του µεριδίου αγοράς της ΔΕΗ στην παραγωγή ρεύµατος, καθώς, από µερίδιο 63,4% το 2015, η εταιρεία περιορίστηκε σε µερίδιο 54,5% επί της συνολικής ζήτησης το 2016. Παράλληλα, είδε το 2016 να οξύνεται το πρόβληµα ρευστότητας, ως αποτέλεσµα της αύξησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών και των επισφαλειών. 

Αυτήν τη στιγµή ο όµιλος ΔΕΗ, κλείνοντας τη χρήση του 2017 –κατά την οποία σηµειώθηκε ακόµα µεγαλύτερη µείωση των πωλήσεων, ενώ προχώρησε και ο ιδιοκτησιακός διαχωρισµός του ΑΔΜΗΕ, τα έσοδα από τον οποίο έδωσαν ανάσα ρευστότητας–, καλείται να απαντήσει στην πρόκληση της προσαρµογής. Ήδη εκπονείται νέο στρατηγικό επιχειρησιακό πλάνο µε στόχο την αλλαγή της εταιρείας αλλά και την αξιοποίηση των εσόδων που θα προκύψουν από την υποχρεωτική πώληση του 40% των λιγνιτικών µονάδων. 

* Καρέλια Καπνοβιομηχανία. Αυξημένες κατά 2,7% εμφανίζονται οι πωλήσεις της καπνοβιομηχανίας Καρέλια, οι οποίες το 2016 προσέγγισαν τα 647 εκατομμύρια ευρώ. Η βιομηχανία αυτή με παραγωγική βάση στην Καλαμάτα αύξησε την καθαρή κερδοφορία της από 83,3 εκατ. ευρώ το 2015 σε 88,3 εκατ. ευρώ το 2016. 

Τα αποτελέσματα της ελληνικής καπνοβιομηχανίας βελτιώθηκαν περαιτέρω και κατά το 2017 αφού έκλεισε και αυτή τη χρήση  με ισχυρότερο ταμείο σε σχέση με το 2016, γεγονός που της επιτρέπει την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων, δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για την χρονιά που έρχεται. Επενδύσεις σε νέα σήματα που αναμένεται να ισχυροποιήσουν περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία, αλλά και επενδύσεις που καθιστούν την Καρέλια έτοιμη στις επιταγές των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, τις οποίες απαιτεί η κοινοτική οδηγία για τα καπνικά, με έναρξη το 2019. Ήδη ολοκληρώνεται η πιλοτική αναβάθμιση 2 γραμμών παραγωγής με σύστημα ιχνηλασιμότητας και εν συνεχεία και μετά την θετική αξιολόγηση του προγράμματος αυτού, θα προχωρήσει η επέκταση του συστήματος στις υπόλοιπες γραμμές παραγωγής, επένδυση που θα ξεπεράσει τα 14 εκατ. ευρώ. 

Η εν λόγω καπνοβιομηχανία εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια μία πολιτική έντονης στήριξης του εργατικού της δυναμικού. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι φέτος τα Χριστούγεννα έδωσε στους εργαζόμενούς της μποναμά 3 εκατ. ευρώ. 

* BIC ΒΙΟΛΕΞ.  Στην πέμπτη καλύτερη  θέση των πλέον κερδοφόρων παραγωγικών επιχειρήσεων της χώρας βρέθηκε η BIC  Βιολέξ, η οποία διαθέτει εργοστάσιο στο Σχηματάρι και η οποία αποτελεί μέλος του γαλλικου πολυεθνικού ομίλου BIC. Η βιομηχανική αυτή επιχείρηση παρουσίασε καθαρά κέρδη πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ το 2016. Η κερδοφορία της επιχείρησης συνδυάζεται με τη υλοποίηση ενός σημαντικού επενδυτικού προγράμματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι την διετία 2016 – 2017 οι επενδύσεις της επιχείρησης ξεπερνούν τα 80 εκατ. ευρώ στη διετία 20016-2017.   Ειδικότερα, το 2016 η BIC ΒΙΟΛΕΞ επένδυσε 43 εκατ. ευρώ  για πάγιο εξοπλισμό- κυρίως μηχανολογικό εξοπλισμό- για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, την παραγωγή νέων προϊόντων, τη βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής και την απόκτηση νέας τεχνολογίας.

Η εταιρία είναι η μεγαλύτερη κατ’ εξοχήν παραγωγός για τον κλάδο των ξυριστικών (Λεπίδες & Συσκευές Ξυρίσματος) του ομίλου BIC και εξάγει τα προϊόντα της από το εργοστάσιο των Αθηνών. Διεξάγει για τον όμιλο BIC την Επιστημονική & Τεχνολογική Έρευνα καθώς και τον Σχεδιασμό και Ανάπτυξη των νέων ξυριστικών προϊόντων.

Tο 2017 συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα σε πάγιο εξοπλισμό που αφορά κυρίως την παραγωγή νέων προηγμένων τεχνολογικά προϊόντων, ανταγωνιστικά σε αγορές υψηλών απαιτήσεων. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό για το 2017 έφτασαν τα 40 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η εταιρία πραγματοποιεί επενδύσεις Έρευνα και Ανάπτυξη, που για το 2016 άγγιξαν τα 21 εκατ. ευρώ και αφορούν ερευνητικά προγράμματα για : α. Ανάπτυξη Λεπίδας, β. Ανάπτυξη Μηχανών, γ. Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, δ. Διεργασίες Πλαστικών και Βιομηχανοποίηση. Πέραν των επενδύσεων, η εταιρία ενίσχυσε τις πωλήσεις της στην ελληνική αγορά κατά 12,2%, αν και οι εξαγωγές της μειώθηκαν κατά 4,5%. 

 

* Παυλίδης Μάρμαρα Γρανίτες. Με τον ετήσιο κύκλο εργασιών στα επίπεδα των 80 εκατ. ευρώ για το 2017, η εισηγμένη εταιρεία μαρμάρου Παυλίδης συνεχίζει και το 2018 να αποτελεί τον πιο ισχυρό παίκτη της εγχώριας μαρμαροβιομηχανίας, η οποία έχει κλυδωνιστεί από την οικονομική κρίση που έχει θέσει εκτός αγοράς μεγάλες εταιρείες του κλάδου.

Η εταιρεία εξάγει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της, λιγότερο από το 5% απορροφείται από την εγχώρια αγορά, ενώ τρίτες, μη κοινοτικές χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα ανήκουν στους μεγαλύτερους πελάτες της «Παυλίδης».

Το λευκό μάρμαρο Sivec (της εξαγορασθείσας Mermeren) εξάγεται σε όλο τον κόσμο, ενώ η μονάδα της εταιρείας απέχει περίπου 200 χλμ. από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, γεγονός που εξασφαλίζει τη διακίνηση του μαρμάρου στο εξωτερικό. Το μάρμαρο της Mermeren έχει χρησιμοποιηθεί σε κτίρια, όπως το Sky Eleven Apartments στη Σιγκαπούρη, στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος στη Μόσχα και στο Τζαμί του Σεΐχη Ζάιντ, του μεγαλύτερου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το 2017 αποτέλεσε το σημαντικότερο σταθμό στην ιστορία της «Μάρμαρα Παυλίδης» από τη Δράμα, καθώς με την εξαγορά της Mermeren στην ΠΓΔΜ έναντι 72,3 εκατ. ευρώ ισχυροποιεί τη διεθνή της θέση ως leader στον χώρο του λευκού δολομιτικού μαρμάρου.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η στρατηγική της ανάπτυξης μέσω της εξωστρέφειας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, εκτιμάται ότι ενίσχυσαν τον κύκλο εργασιών της τάξης των 80 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 28% σε σχέση με το 2016. Είναι χαρακτηριστικό ότι η «Παυλίδης Μάρμαρα» έκλεισε τη χρήση του 2016 με κύκλο εργασιών 62,2 εκατ. ευρώ έναντι 50,5 εκατ. ευρώ το 2015, διατηρώντας το κόστος πωλήσεων στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2015. Αποτέλεσμα της παραπάνω επίδοσης ήταν τα μεικτά αποτελέσματα να ανέλθουν στα 40,6 εκατ. ευρώ και το μεικτό περιθώριο κέρδους να εκτιναχθεί στο 65,3%.

 

 

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο Periodista.gr, αποδέχεστε τη χρήση Cookies Αποδοχή