από τον Δημήτρη Μπεκιάρη

Ραγδαίες εξελίξεις και τεκτονικές δονήσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Τράπεζες

Τράπεζες

Διαστάσεις τεκτονικών δονήσεων θα έχουν στην εγχώρια οικονομία οι αλλαγές που έχουν ήδη δρομολογηθεί στις τράπεζες μετά την παραίτηση του Μιχάλη Σάλλα από την Τράπεζα Πειραιώς.
Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2016

Διαστάσεις τεκτονικών δονήσεων θα έχουν στην εγχώρια οικονομία οι αλλαγές που έχουν ήδη δρομολογηθεί στις τράπεζες μετά την παραίτηση του Μιχάλη Σάλλα από την Τράπεζα Πειραιώς.

Όλες οι ενδείξεις και όλοι οι αναλυτές συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι από το φθινόπωρο και κυρίως από τα τέλη του χρόνου, η ελληνική οικονομία δε θα έχει καμία σχέση με αυτό που γνωρίζαμε έως σήμερα. Κι αυτό, γιατί ήδη γίνεται μάρτυρας σημαντικότατων διαρθρωτικών αλλαγών, που θεωρούνται ως οι ισχυρότερες του μεταπολέμου στον ιδιωτικό τομέα.

Οι αλλαγές ξεκινούν από την ανασύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των τραπεζών με τρόπο που η πραγματική διοίκηση μεταφέρεται σε «συμβούλους» μέλη του ΔΣ οι οποίοι θα προέρχονται από ένα τραπεζικό περιβάλλον εντελώς «ξένο» από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα για τα τελευταία δέκα χρόνια.

Αυτές οι νέες διοικήσεις θα έχουν ως αποστολή τους, πέραν τωνω άλλων, να διαχειρισθούν τα κόκκινα δάνεια και από το αποτέλεσμα αυτής της διαχείρισης θα κριθεί το αν οι τράπεζες θα βρεθούν στην ανάγκη νέων κεφαλαιοποιήσεων και εάν ναι, με ποιους όρους θα δρομοληγθούν αυτές οι ανακεφαλαιοποιήσεις. 

 

Ας δούμε ποια προβλέπεται να είναι τα βασικά στοιχεία αυτών των μεταβολών.

Οι νέες διοικήσεις προβλέπεται ότι θα συμπεριλαμβάνουν τρεις εμπειρογνώμονες μέλη του ΔΣ των οποίων οι προϋποθέσεις επιλογής αποκλείουν σχεδόν ολοκληρωτικά κάθε έμπειρο περί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα Έλληνα τραπεζίτη. Αυτοί οι τρεις θα προεδρεύουν όλων των επιτροπών του ΔΣ με συνέπεια να είναι τα άτυπα αλλά πραγματικά "αφεντικά” στην λειτουργία και τις αποφάσεις των νέων διοικήσεων..

Οι νέες διοικήσεις θα προχωρήσουν σε «απογραφές» των στοιχείων τραπεζών που παραλαμβάνουν. Και αυτό παρά το ότι έχουν προηγηθεί τα stress test και έχουν αξιολογηθεί κεφαλαιακά οι τράπεζες. Μια τέτοια διαδικασία δεν βρίσκει αντίθετους τους εποπτεύοντες οργανισμούς, αντίθετα κρίνεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις  αναγκαία και δικαιολογημένη. Και αυτό προκειμένου οι νέες διοικήσεις να δρομολογήσουν τα business plans των τραπεζών τους βασισμένα στα επικαιροποιημένα στοιχεία. Αυτή η «απογραφή» όμως ενδέχεται να αναδείξει προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα θα προσδιορίσουν αφ' ενός την ταχύτητα και το εύρος των παρεμβάσεων στην διαχείριση και εκκαθάριση των "κόκκινων δανείων” και αφ' εταίρου από τις διαδικασίες αυτές θα ξεκαθαρισθεί το αν και πότε οι τράπεζες χρειασθούν νέα κεφάλαια. Δηλαδή  το πότε θα υποχρεωθούν να βγουν στις αγορές ή να απευθυνθούν στους μετόχους και δανειστές τους μέσω της ισχύουσας Οδηγίας BRRD (Bail – In). Θα πρόκειται βέβαια για την ξεχωριστή πορεία και τύχη της κάθε μίας από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες υπό την νέα διοίκησή της.

Οι επιπτώσεις από τις αποφάσεις των νέων διοικήσεων όσο αφορά την κεφαλαιακής τους ενίσχυση μέσω της διαχείρισης των "κόκκινων δανείων” θα έχει άμεσες συνέπειες στο νέο επιχειρηματικό τοπίο, καθώς κάποιες αναδιαρθρώσεις μπορεί να οδηγηθούν σε διαφορετικές ρυθμίσεις. Τέτοιες αλλαγές όμως θα επηρεάσουν την τύχη των επιχειρήσεων αυτών. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται ότι θα προκαλέσουν σημαντικές ανατροπές σε μεγάλους κλάδους της οικονομίας των οποίων τα δάνεια, είτε είναι τώρα κόκκινα, είτε μπορούν να χαρακτηρισθούν στο άμεσο μέλλον ως επικίνδυνα για να κοκκινίσουν.

Στο περιβάλλον αυτό και σε ένα ορίζοντα διετίας εφ' όσον δεν μεσολαβήσουν άλλοι παράγοντες που να επηρεάσουν καθοριστικά την οικονομία, εκτιμάται ως πιθανή η αναδιάρθρωση του τραπεζικού χάρτη από δύο πλευρές. Είτε γιατί οι νέες διοικήσεις με τα νέων κατευθύνσεων Business Plan θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συρρίκνωση του αριθμού των ήδη υπαρχουσών τραπεζών με αφορμή την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Είτε γιατί η ασφυκτική κατάσταση προσαρμογής των υπαρχουσών τραπεζών, θα οδηγήσει σε δημιουργία νέων τραπεζικών σχημάτων με νέα κεφάλαια απαλλαγμένα από τις πιέσεις των παλιών Ομίλων.

Ήδη σχετικές συζητήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, βρίσκονται σε εξέλιξη και οι ενδιαφερόμενοι έχουν διερευνητικά πληροφορήσει για τις προθέσεις αυτές ανεπισήμως τις εποπτικές αρχές...   

economy365.gr

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο Periodista.gr, αποδέχεστε τη χρήση Cookies Αποδοχή