από τον Δημήτρη Μπεκιάρη

Game over και ηχηρή «σφαλιάρα» από την Ε.Ε. στους αεριτζήδες του Βενιζέλου και στις offshore του διαδικτυακού τζόγου

Στοιχηματικές

Στοιχηματικές

Παρασκευή, 08 Δεκέμβριος 2017

Τέλος σε όλους όσοι είχαν μετατρέψει σε «εθνικό σπορ» τις καταγγελίες στα ευρωπαϊκά όργανα για τα τυχερά παίγνια, βάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τη χθεσινή της απόφαση κλείνει οριστικά και αμετάκλητα τον κύκλο καταγγελιολογίας στέλνοντας στο αρχείο όλες τις υποθέσεις και καταγγελίες για παραβίαση του κοινοτικού δικτύου, με χαρακτηριστική αυτή την περίπτωση αυτή της RGA για τον online στοιχηματισμό. Μάλιστα  υποχρεώνει τα κράτη μέλη στο εξής να διαχειρίζονται από μόνα τους αυτές τις δικαστικές υποθέσεις. Από την απόφαση σταθμό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η οποία αποτελεί χαστούκι για τις εταιρίες ηλεκτρονικού τζόγου και το σύνδεσμό τους RGA, γίνεται αντιληπτός ο βαθμός της πίεσης που ασκούσαν στα κοινοτικά όργανα ώστε να νομοθετήσουν υπέρ του συμφέροντος του online τζόγου, παραμερίζοντας τις εθνικές νομοθεσίες, σε βάρος μάλιστα εταιριών που έχουν διασφαλισμένα από το νόμο δικαιώματα. Σύμφωνα με το κορυφαίο κλαδικό περιοδικό Gambling Compliance, η απόφαση αποτελεί πλήγμα για πολλές εταιρείες διαδικτυακού στοιχήματος, οι οποίες ήλπιζαν ότι θα υπήρχε πίεση για την χαλάρωση των αυστηρών ρυθμιστικών καθεστώτων και ότι η Επιτροπή θα υποχρέωνε τις χώρες όπου υπάρχει μονοπώλιο να προχωρήσουν στο άνοιγμα της αγοράς.

Η απόφαση

Σύμφωνα με το κείμενο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια μπορούν να επιληφθούν αποτελεσματικότερα των σχετικών καταγγελιών, εφαρμόζοντας τις πολυάριθμες αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με την εθνική νομοθεσία στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Οι καταγγέλλοντες καλούνται, συνεπώς, να αξιοποιήσουν τα εθνικά μέσα έννομης προστασίας, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα με το ενωσιακό δίκαιο στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Τα κράτη μέλη διαθέτουν αυτονομία ως προς τον τρόπο που οργανώνουν τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, και συγκεκριμένα το επίπεδο φορολόγησής τους, εφόσον σέβονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Συνθήκης. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβαλε με τις αποφάσεις του ώστε να διασαφηνιστούν οι περιορισμοί των αρχών της Ενιαίας Αγοράς που μπορούν να δικαιολογηθούν υπό το πρίσμα των στόχων δημόσιας πολιτικής, όπως είναι η προστασία των καταναλωτών και των ανηλίκων στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών».

Διαβάστε όλη την απόφαση: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5109_el.htm

Η Επιτροπή περατώνει τις διαδικασίες επί παραβάσει και αρχειοθετεί τις καταγγελίες στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών

Σύμφωνα με την πολιτική της δέσμευση να ακολουθήσει μια πιο στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει καθώς και να μη δώσει συνέχεια στις καταγγελίες στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών.

Από την αρχή της θητείας της η Επιτροπή Juncker ενεργεί με γνώμονα τις πολιτικές προτεραιότητες της, για την υλοποίηση των οποίων εργάζεται ακάματα. Η πολιτική αυτή προσέγγιση αντικατοπτρίζεται και στον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή χειρίζεται τις υποθέσεις παράβασης. Στην ανακοίνωση «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα» περιγράφεται η προσέγγιση με την οποία η Επιτροπή ιεραρχεί τις εν λόγω υποθέσεις με στρατηγικό τρόπο, ζυγίζοντας προσεκτικά τα διάφορα εμπλεκόμενα συμφέροντα, τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά.

Εφαρμόζοντας λοιπόν την προσέγγιση αυτή, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει στον τομέα των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, καθώς και να μη δώσει συνέχεια στις σχετικές καταγγελίες κατά ορισμένων κρατών μελών.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επανειλημμένα αναγνωρίσει το δικαίωμα των κρατών μελών να περιορίζουν τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, όπου το κρίνουν απαραίτητο, για να προστατεύσουν στόχους δημόσιου συμφέροντος, όπως είναι η προστασία των ανηλίκων, η αντιμετώπιση της εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια και η καταπολέμηση των παρατυπιών και της απάτης. Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ευρύτερη πολιτική νομιμότητα των στόχων δημοσίου συμφέροντος που επιδιώκουν τα κράτη μέλη, όταν προβαίνουν σε ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης τις προσπάθειες των κρατών μελών να εκσυγχρονίσουν τα νομικά πλαίσια λειτουργίας των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, να κατευθύνουν τη ζήτηση των πολιτών για τυχερά παιχνίδια από την άναρχη προσφορά σε εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών που υπόκεινται σε έλεγχο και καταβάλλουν φόρους. Σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν αποτελεί προτεραιότητά της να κάνει χρήση των εξουσιών της σε θέματα παραβάσεων για να προωθήσει μια ενιαία ενωσιακή αγορά στον τομέα των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνδράμει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να εκσυγχρονίσουν το νομικό τους πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια και να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών.

Ιστορικό

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια μπορούν να επιληφθούν αποτελεσματικότερα των σχετικών καταγγελιών, εφαρμόζοντας τις πολυάριθμες αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με την εθνική νομοθεσία στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Οι καταγγέλλοντες καλούνται, συνεπώς, να αξιοποιήσουν τα εθνικά μέσα έννομης προστασίας, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα με το ενωσιακό δίκαιο στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών.

Τα κράτη μέλη διαθέτουν αυτονομία ως προς τον τρόπο που οργανώνουν τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, και συγκεκριμένα το επίπεδο φορολόγησής τους, εφόσον σέβονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες της Συνθήκης. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβαλε με τις αποφάσεις του ώστε να διασαφηνιστούν οι περιορισμοί των αρχών της Ενιαίας Αγοράς που μπορούν να δικαιολογηθούν υπό το πρίσμα των στόχων δημόσιας πολιτικής, όπως είναι η προστασία των καταναλωτών και των ανηλίκων στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών.

Η Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν την παροχή μη εγκεκριμένων υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, να προστατέψουν τους ευάλωτους πολίτες και να αποτρέψουν άλλες συναφείς παράνομες δραστηριότητες. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του 2012 για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση, η Επιτροπή δρομολόγησε ένα σύνολο πρωτοβουλιών, όπως για παράδειγμα οι συστάσεις για την προστασία των καταναλωτών και τις διαφημίσεις στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση. Ενθάρρυνε επίσης τη διοικητική συνεργασία και συγκρότησε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών στο πλαίσιο της οποίας οι ρυθμιστικές αρχές των χωρών του ΕΟΧ ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές, προωθούν τη μεταξύ τους διοικητική συνεργασία και καλλιεργούν την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Επιπλέον, οι κανόνες της ΕΕ σε τομείς, όπως η καταπολέμηση της νομιμοποίησης χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες, ισχύουν για τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.

Συνεχίζοντας την περιήγηση στο Periodista.gr, αποδέχεστε τη χρήση Cookies Αποδοχή